các thuật ngữ hay gặp khi chơi tiến lên online - SBTY